Więcej o nas…

Jak stosować nawozy?

Nawozy mineralne

Nawozy azotowe, Azot odgrywa podstawową rolę w nawożeniu trawników; charakteryzuje go duża efektywność w działaniu i dobre wykorzystanie przez trawy. Gleby mineralne są na ogół ubogie w azot. Bardziej zasobne w ten składnik są gleby organiczne, lecz często występuje on w formie dla traw nieprzyswajalnej. Azot jest makroelementem decydującym o odroście i rozwoju traw oraz ich zabarwieniu, ponieważ zwiększa zawartość chlorofilu. Trawy zaopatrzone w azot są bardziej wytrzymałe na suszę. Azot zastosowany wczesną wiosną przyspiesza wegetację o ponad dwa tygodnie, a zastosowany jesienią przedłuża wegetację roślin i wpływa na ładny wygląd trawnika. Ponieważ azot powoduje zwiększenie zwartości darni, nie dochodzi do nadmiernego przegrzewania się powierzchni gleby, zmniejsza się nieproduktywne parowanie wody, przez dłuższy czas w ciągu dnia utrzymuje się na trawnikach rosa.

Zbyt dużo azotu szkodzi roślinom!

Zbyt duże dawki azotu (np. powyżej 400 kg N na 1 ha) nie są jednak wskazane, ponieważ powodują zbyt bujną wegetację. Tkanki roślin stają się wtedy delikatniejsze, bardziej uwodnione, co zwiększa wrażliwość na czynniki chorobotwórcze. Na trawnikach przenawożonych azotem obserwuje się też wzrost udziału mniszka pospolitego. Nawozy azotowe dzielimy na 4 grupy: azotanowe (saletrzane), amonowe, azotanowo-amonowe i amidowe.

Trafiłes na tę stronę szukając:

  • pielgnacja bonsai
  • jak stosowac nawozy sztuczne
  • Skladnik Nawozow Sztucznych

Leave a Reply