Więcej o nas…

Posts Tagged ‘Nazwy roślin’

Imiona roślin

Odpowiednie dać roślinie imię…

Nauka o nazewnictwie wszystkich organizmów żywych, czyli systematyka, zajmuje się porządkowaniem nazw (tzw. taksonów) i odpowiednim ich przypisywaniem. Łacińskie nazwy obowiązują na całym świecie, są rodzajem międzynarodowej językowej umowy pozwalającej na spójne dla wszystkich opisywanie życia na ziemi. Podstawową jednostką taksonomiczną jest gatunek – z łacińskiego: species, w skrócie sp. Natomiast skrót cv. pochodzi od łacińskiej nazwy culitvar i oznacza odmiany, które zostały wyhodowane przez człowieka. Continue reading “Imiona roślin” »

Trafiłes na tę stronę szukając:

  • imiona roslin
  • drzewa krzewy i liście -parkowe ułożone alfabetycznie
  • imiona dla roślin
  • imiona dla roślin bonsai
  • imiona jak rośliny
  • imiona roślinek
  • kwiaty i kolce (1856) zcutac
  • obrazy i imiona kwiatów
  • wiosenne imiona