Więcej o nas…

Wypielęgnowany trawnik w ogrodzie

 Zadbany trawnik w ogrodzie

Układanie darni i jej pielęgnowanie. Należy przyjąć zasadę, że przy układaniu darni na istniejącym trawniku w ramach jego renowacji, głębokość przygotowanych na świeżą darń otworów musi być o kilka milimetrów mniejsza niż grubość układanej darni, gdyż spulchnione podłoże po pewnym czasie osiada i wówczas w miejscach ułożenia darni powstają wklęśnięcia. Jeżeli krawędzie układanych pasów czy kwadratów darni zostaną uszkodzone, należy je wyrównać ostrymi nożycami. Darń należy układać bardzo ściśle, tak jednak, aby nie zmieniała swych pierwotnych wymiarów, i należy rozkładać ją przemiennie. Taki system układania szczególnie musi być przestrzegany przy zakładaniu nowych trawników, na większych powierzchniach.

W czasie układania i po ułożeniu należy sprawdzać, czy utrzymano planowany poziom lub spadek. Czynność tę należy wykonywać przy użyciu łaty i poziomnicy. Jeśli zaistniały niewielkie odchylenia, należy używać ubijaków, tzw. bab typu kołkowego, za pomocą których można darń docisnąć do podłoża. Przez okres co najmniej 10 dni należy utrzymywać odpowiednią wilgotność darni i nie dopuścić do jej zwiędnięcia. Po przyjęciu trzeba ją kosić często i regularnie, przy czym pierwsze koszenie wykonuje się, gdy trawnik osiągnie wysokość 6 cm. Świeżo ułożonej darni nie należy deptać wcześniej niż po 10-15 dniach.

Okres połączenia się darni z podłożem zależy głównie od jakości darni i od dokładności wykonania wszystkich prac oraz od pogody w okresie darniowania i po jego wykonaniu.

Trawniki, na których przeprowadzono drobne naprawy przez darniowanie małych powierzchni (0,1—0,3 m ) można eksploatować po upływie kilku dni. Jeśli darniowano większe powierzchnie, mogą one być oddane do eksploatacji dopiero po upływie 6-8 tygodni od daty ułożenia darni. Termin ten jest również uzależniony od przewidzianego sposobu i częstotliwości eksploatacji. Przed podjęciem decyzji o eksploatacji należy zrobić próbę uniesienia ułożonej darni, chwytając za trawę całą dłonią. Jeżeli napotkamy opór, to znaczy, że darń przyjęła się.

Po pierwszej eksploatacji należy sprawdzić, czy uszkodzenia nie są zbyt duże, a jeśli stwierdzimy odrywanie się darni, to należy trawnik kilkakrotnie zwałować wałem kołkowym i eksploatację przerwać.

Należy przyjąć zasadę, że nawierzchnie trawiaste, przeznaczone do uprawiania sportu, a zakładane przez darniowanie, w pierwszym okresie eksploatacji muszą być wałowane częściej, a częstotliwość eksploatacji w pierwszym roku musi być ograniczona. Dużą ozdobą trawnika będą posadzone w nim cebulki kwiatów. Wczesną wiosną ładnie prezentują się cebulki krokusów.

Płukanie darni

Jest to sposób u nas zupełnie nie znany, natomiast stosowany w krajach Europy Zachodniej. Polega on na tym, że z wyciętej darni, przed ułożeniem jej na miejsce przeznaczenia, częściowo wypłukuje się glebę. Wypłukana ziemia ponownie używana jest do produkcji darni. Darń częściowo pozbawiona ziemi staje się lżejsza i można nią łatwiej manipulować przy układaniu. Wymaga ona jednak troskliwszych zabiegów pielęgnacyjnych, np. lepszego podłoża i początkowo częstszego podlewania. Według danych amerykańskich darń płukana wykazuje o połowę mniejszą wytrzymałość na rozrywanie. Częściowe ogołocenie darni z gleby, na której wyrosła, jest również możliwe w darni zbrojonej.

Trafiłes na tę stronę szukając:

 • wypielegnowany trawnik
 • wypielegnowanytrawnik

5 Responses to “Wypielęgnowany trawnik w ogrodzie”

 • You made sure your credit was appropriate and then you began to search for the dream
  home. If you are taking this as a serious consideration, you
  may want to keep a few things in mind. That should
  be enough to give the potential renter a solid idea of whether or not your unit is what they’re
  looking for.

 • If you take a appear at WordPress Samurai, Content material Samurai
  or Blogger Samurai, you will locate that these are goods which can give you
  with a extremely excellent worth and make your attempt to
  build a weblog primarily based business so much easier.

 • Recognize your child’s physical requirements, and make positive they are met just
  before homework starts. Most youngsters will want a wholesome snack, and many will need to blow off some steam with physical exercise.
  Let them run — but set a time limit.

 • You’ll save lots of your time if you utilize one amongst those instant shipping calculators on-line.
  If you want to avoid the internal damages, you can surely opt for the first option that
  is to hire auto transport company. Political limits are additionally irrelevant
  despite the fact that it needs to watch the necessities
  of the International Laws and Regulations.

 • This model is ideal for recruitment companies that want a recruiting companion who will
  conduct the candidate vetting procedure in addition to identifying prospects.

Leave a Reply